Du thuyền Glory Legend

Du thuyền Glory Legend

- 10 Đánh giá

 • -11%

  Du thuyền Glory Legend 2 ngày/1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Titop Island + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31GLR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$62

  From: US$125

  You save: US$53

  Giá gốc
  US$178
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$53
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$125

 • -11%

  Du thuyền Glory Legend 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.1

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Titop Island + thêm nữa - Làng chài Cửa Vạn - Vịnh Bái Tử Long - vi- Sung Sot Cave - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31GLR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$73

  From: US$221

  You save: US$82

  Giá gốc
  US$303
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$82
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$221