Những ưu đãi mới nhất

Khởi hành Tên chuyến đi   Số ngày Đô-la  

Nov 21, 2019

Chuyến đi Hạ Long trong ngày từ Hà Nội

Hà Nội, vi-Tuan Chau Harbor, vi-Thien Cung Cave

1

US$69 US$44

Ends: 5h 41m 41s

6 chỗ còn lại

Nov 20, 2019

Du thuyền Signature 2 ngày/ 1 đêm

Hà Nội, , vi-Thien Canh Son Cave, vi-Vung Vieng Fishing Village

2

US$257 US$167

Ends: 18h 19m 19s

11 chỗ còn lại

Nov 30, 2019

Du thuyền Paloma 2 ngày/ 1 đêm

Hà Nội, , vi-Thien Canh Son Cave, vi-Vung Vieng Fishing Village

2

US$210 US$136

Ends: 186h 19m 19s

6 chỗ còn lại

Nov 20, 2019

Du thuyền Halong Majestic 2 ngày/ 1 đêm

Hà Nội, vi-Tuan Chau Harbor, vi- Sung Sot Cave, vi-Titop Island

2

US$199 US$129

Ends: 29h 41m 41s

10 chỗ còn lại

Dec 01, 2019

Du thuyền Mon Cheri 2 ngày/ 1 đêm

Hà Nội, vi-Got Pier, Hang Sáng và hang Tối, vi-Hospital Cave

2

US$400 US$260

Ends: 186h 19m 19s

4 chỗ còn lại

Nov 30, 2019

Du thuyền Athena Luxury 2 ngày / 1 đêm

Hà Nội, , vi-Thien Canh Son Cave, vi-Vung Vieng Fishing Village

2

US$292 US$189

Ends: 234h 19m 19s

3 chỗ còn lại

Nov 18, 2019

Đảo Cát Bà - Vịnh Lan Hạ 1 ngày từ Hà Nội

Hà Nội, vi-Got Pier, Hang Sáng và hang Tối, Vịnh Lan Hạ, vi-Cat Ba National Park, vi-Hospital Cave

1

US$89 US$80

Ends: 29h 41m 41s

6 chỗ còn lại