Du thuyền hạng sang

60 + Du thuyền hạng sang

Đang lọc
 • -11%

  Du thuyền Era 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.9

  12 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Got Pier - Bãi Ba Trái Đào + thêm nữa - Hang Sáng và hang Tối - Vịnh Lan Hạ - vi-Got Pier - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ERA01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 92

  From: US$ 184

  You save: US$ 21

  Giá gốc
  US$ 370
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 21
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 184

 • -21%

  Du thuyền Signature 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi-Thien Canh Son Cave - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31SIG01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 78

  From: US$ 156

  You save: US$ 40

  Giá gốc
  US$ 257
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 40
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 156

 • -10%

  Du thuyền Orchid 2 ngày 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.9

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Got Pier - Đảo Cát Bà + thêm nữa - vi-Trung Trang Cave - vi-Frog Pond - vi-Got Pier - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ORC01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 108

  From: US$ 216

  You save: US$ 24

  Giá gốc
  US$ 378
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 24
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 216

 • -16%

  Du thuyền Alisa Premier 2 ngày 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.8

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Titop Island + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ALP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 82

  From: US$ 165

  You save: US$ 30

  Giá gốc
  US$ 250
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 30
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 165

 • -11%

  Du thuyền Mon Cheri 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.6

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Got Pier - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - vi-Hospital Cave - vi-Got Pier - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31MON01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 95

  From: US$ 190

  You save: US$ 22

  Giá gốc
  US$ 400
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 22
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 190

 • -21%

  Du thuyền Paradise Luxury 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  9 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31PAR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 112

  From: US$ 225

  You save: US$ 57

  Giá gốc
  US$ 392
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 57
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 225

 • -40%

  Du thuyền Paradise Luxury 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.6

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Titop Island - Làng chài Cửa Vạn - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31PAE02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 143

  From: US$ 430

  You save: US$ 280

  Giá gốc
  US$ 710
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 280
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 430

 • -11%

  Du thuyền Mon Cheri 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Got Pier - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - vi-Viet Hai Village - Đảo Cát Bà - vi-Got Pier - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31MON02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 106

  From: US$ 320

  You save: US$ 36

  Giá gốc
  US$ 700
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 36
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 320

 • -16%

  Du thuyền Starlight 2 ngày 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi-Thien Canh Son Cave - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31STA01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 78

  From: US$ 157

  You save: US$ 28

  Giá gốc
  US$ 273
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 28
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 157

 • -42%

  Du thuyền Orchid 3 ngày 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.8

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Got Pier - Đảo Cát Bà + thêm nữa - vi-Trung Trang Cave - vi-Viet Hai Village - vi-Frog Pond - vi-Got Pier - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ORC02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 116

  From: US$ 348

  You save: US$ 242

  Giá gốc
  US$ 590
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 242
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 348

 • -11%

  Du thuyền Era 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Got Pier - Làng chài Cửa Vạn + thêm nữa - Đảo Cát Bà - vi-Viet Hai Village - Hang Sáng và hang Tối - vi-Got Pier - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ERA02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 103

  From: US$ 310

  You save: US$ 35

  Giá gốc
  US$ 606
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 35
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 310

 • -40%

  Du thuyền Azalea 2 ngày 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.6

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Got Pier - Đảo Cát Bà + thêm nữa - vi-Trung Trang Cave - vi-Frog Pond - vi-Got Pier - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31AZA01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 95

  From: US$ 190

  You save: US$ 126

  Giá gốc
  US$ 316
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 126
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 190

Du thuyền hạng sang

- 105 Đánh giá