Du thuyền Margaret

Du thuyền Margaret

- 7 Đánh giá

 • -16%

  Du thuyền Margaret 3 ngày 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Titop Island + thêm nữa - vi-Luon Cave - Vịnh Lan Hạ - vi- Sung Sot Cave - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31MAR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$88

  From: US$266

  You save: US$3,717

  Giá gốc
  US$3,983
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$3,717
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$266

 • -16%

  Du thuyền Margaret 2 ngày 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  8.0

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Titop Island + thêm nữa - vi-Luon Cave - vi- Sung Sot Cave - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31MAR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$72

  From: US$144

  You save: US$92

  Giá gốc
  US$236
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$92
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$144