Du thuyền Valentine

Du thuyền Valentine

- 9 Đánh giá

 • -18%

  Du thuyền Valentine 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  6.9

  3 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - Làng chài Cửa Vạn + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VAL02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$104

  From: US$313

  You save: US$63

  Giá gốc
  US$376
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$63
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$313

 • -7%

  Du thuyền Valentine Premium 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VAP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$249

  From: US$498

  You save: US$32

  Giá gốc
  US$530
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$32
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$498

 • -18%

  Du thuyền Valentine 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  6.8

  2 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VAL01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$104

  From: US$208

  You save: US$55

  Giá gốc
  US$263
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$55
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$208

 • -9%

  Du thuyền Valentine Premium 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  8.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - Làng chài Cửa Vạn + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - vi-Titop Island - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VAP02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$264

  From: US$792

  You save: US$75

  Giá gốc
  US$867
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$75
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$792